WNIOSEK

Wniosek o odbiór odpadów budowanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Prawidłowo wypełniony wniosek proszę dostarczyć do:

Wydziału Gospodarki Komunalnej

Rynek 3,

do pobrania: http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/01/u_xxxix_393_17_vii.pdf

 

UWAGA!

W związku z  przetwarzaniem danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, jej podpisanie i dołączenie do wniosku o odbiór odpadów budowanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/01/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf

 

Comments are closed !