Przeterminowane leki

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek). Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne? Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, … Czytaj dalej Przeterminowane leki