Przeterminowane leki

admin
26 sierpnia 2020

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy, że koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Wykaz aptek do których można przekazywać przeterminowane leki:

  1. Nasza Apteka ul. Lwowska 27
  2. Nasza Apteka ul. Długosza 22
  3. Nasza Apteka ul. Żółkiewskiego 10
  4. Apteka Ew-Ko ul. Tarnowska 169

Ponadto w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny, w tym również przeterminowane leki co wynika z zapisu § 3 ust. 2  regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza .

Na terenie Miasta, funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), poniżej podajemy adresy i godziny otwarcia:

  1. Adresy:
  • ul. Tarnowska 120,
  1. PSZOK czynny jest:
  • w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

Comments are closed !