Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

admin
21 czerwca 2015

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają:
– właściciele nieruchomości,
– współwłaściciele,
– użytkownicy wieczyści,
– jednostki organizacyjne,

Czytaj dalej Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.

admin
21 czerwca 2015

Uprzejmie informujemy, iż w Katalogu Usług – Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków znajduje się karta informacyjna WKP-A-21 – określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, w której zamieszczona została aktywna deklaracja o wysokości opłaty, załącznik do deklaracji, formularze oświadczeń oraz uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Czytaj dalej Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.

admin
21 czerwca 2015

Informuje się, iż w 2015 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.  Obowiązuje uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie:  ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Czytaj dalej Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.