Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wśród odpadów komunalnych Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Ich składowanie i unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach. Dane GUS  z 2016 r., mówią o 1,1 tys. ton zebranych … Czytaj dalej Odpady niebezpieczne