NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy nowe uchwały z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020r.   1. Wzór nowej deklaracji. Wzór deklaracji-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5161   2. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Górne stawki-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5160