Podsumowanie Akcji „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko” w roku szkolnym 2014/2015

Karolina Tokarska
11 sierpnia 2015

W szkołach i przedszkolach które zgłosiły swój udział w akcji zostały rozmieszczone odpowiednio oznakowane  specjalistyczne pojemniki przeznaczane do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Czytaj dalej Podsumowanie Akcji „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko” w roku szkolnym 2014/2015

Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko

Karolina Tokarska
11 sierpnia 2015

W ramach edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży, od 2007 roku NOVA Spółka z o.o. prowadzi akcję  zbiórki zużytych baterii  pod hasłem: „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko”, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Czytaj dalej Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko