NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – STAWKI

admin
23 września 2020

1.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 6,33zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 12,65zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 263,64 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 369,09zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 527,27 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 790,91 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 843,64 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł.

 

3. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 780,00 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 1050,00 zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 1560,00 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 2340,00 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 2520,00 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za worek, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 108,00 zł

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/342/2020RADY MIASTA NOWEGO SĄCZAz dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NRXXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym

 

 

Comments are closed !