Deklaracje

Szanowni Państwo,

 

Deklaracje przyjmuje:

Wydział Podatkowy ul. Szwedzka 2, II piętro, pok. 206 lub,

Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH I WSPÓŁPOSIADACZACH

załącznik_do_deklaracji_obraz

WYJAŚNIENIA

1. Wyjaśnienie ilości osób zamieszkałych

2. Wyjaśnienie o niepowstawaniu odpadów

Dodaj komentarz