Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

admin
23 stycznia 2014

Szanowni Państwo,
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej, uprzejmie informuje, że każdorazowe odbieranie odpadów komunalnych (tj. opróżnienie pojemników) powinno być potwierdzone przez odbierającego odpady Czytaj dalej Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne