Stop dzikim wysypiskom śmieci!

admin
8 sierpnia 2017

Pomimo obowiązujących aktów prawnych w tym ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 1996, nr 132 poz.621 i 622) czy ustawy o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628), które nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość,  Czytaj dalej Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

admin
2 sierpnia 2017

Codziennie, w niemal każdym miejscu na świecie produkuje się niewyobrażalną ilość odpadów. Niestety nie wszystkie z nich trafiają na wysypisko – są składowane w lasach, wrzucane do rzek czy innych zbiorników wodnych.

Czytaj dalej Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

BIO odpady już od 01.01.2018r.

admin
12 lipca 2017

Miasto Nowy Sącz przygotowywuje się do wyszczególnia czwartej frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, będzie to frakcja BIO odpadów, która zacznie obowiązywać w Nowym Sączu od 01.01.2018r. Poniżej rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29.12.2016r. regulujące powyższą zmianę.

Czytaj dalej BIO odpady już od 01.01.2018r.

Sądecki Jarmark EKOloaklny

admin
14 czerwca 2017

Zakończyła się kolejna edycja Sądeckiego Jarmarku EKOlokalnego w którym uczestniczył Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Czytaj dalej Sądecki Jarmark EKOloaklny

Informacje o zasadach zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

admin
15 maja 2017

Uprzejmie przypomina się, że na zgłoszenie właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, dostarczane są  nieodpłatnie pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Czytaj dalej Informacje o zasadach zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Segregacja odpadów – Przypominamy

admin
3 kwietnia 2017

Przypomnienie prawidłowego  sposobu segregacji odpadów komunalnych.

Czytaj dalej Segregacja odpadów – Przypominamy

Odpady zielone

admin
31 marca 2017

Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. w/g harmonogramu na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych (np. skoszona trawa, liście). Przypominamy iż wszystkie odpady zielone powinny znajdować się w workach.

Ankieta

admin
30 marca 2017

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Nowego Sącza  po upływie  trzyletniego okresu funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa poglądu na ten temat.

Czytaj dalej Ankieta

Wiosenna wystawka odpadów wielkogabarytowych

Agnieszka Michalik
1 marca 2017

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od 27 marca 2017 r. na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „WYSTAWKA„. Zbiórka potrwa do 07 kwietnia 2017 r. Czytaj dalej Wiosenna wystawka odpadów wielkogabarytowych

NIE dla popiołu w koszach ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, instytucji i lokali użytkowych

admin
9 stycznia 2017

Urząd Miasta Nowego Sącza uprzejmie przypomina, że na terenie miasta Nowego Sącza obowiązuje zakaz wyrzucania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych a w szczególności Czytaj dalej NIE dla popiołu w koszach ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, instytucji i lokali użytkowych