„Radość Nasza – Radość Wasza” bal karnawałowy

admin
14 lutego 2018

Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi, we współpracy z Urzędem Miasta oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka zorganizowało zabawę karnawałową „Radość Nasza – Radość Wasza”.

Nie zawiedliśmy się. Bal, jak co roku, przyciągnął dzieci, które wspaniale się bawiły – mówi główny organizator Artur Czernecki, prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi. Dodaje także, jak bardzo ważna dla dzieci jest możliwość integracji: – Dzieci niepełnosprawne wspaniale potrafią rywalizować i zwyciężać w konkursach, które są organizowane w czasie balu. To uczy wrażliwości społecznej dzieci sprawne. – Artur Czarnecki zwraca też uwagę na powiększające się każdego roku grono sponsorów nagród dla dzieci, instytucji, które włączają się w organizację zabawy.

Czytaj dalej „Radość Nasza – Radość Wasza” bal karnawałowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – tekst ujednolicony

admin
17 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej ujednolicony tekst regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIII/122/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku oraz uchwały Rady Miasta nr XXXIX/392/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Nowego Sacza – teskt ujednolicony

admin
17 stycznia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem na temat zmian jakie weszły w życie od 1 stycznia br.

BIO – nowe pojemniki

admin
11 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o możliwości zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów do worków w kolorze brązowym lub pojemników z oznaczeniem BIO.

Worki z oznaczeniem BIO dostarczane są przez firmę realizującą usługę lub są do pobrania w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rynek 3.

Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się gromadzić odpady ulegające biodegradacji w pojemniku  to obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik spoczywa na właścicielu.

Właściciel nieruchomości wyposażając nieruchomość w pojemniki może zapatrzyć się w standardowy pojemniki koloru brązowego z oznaczeniem BIO lub nowe pojemniki dostępne na rynku z perforacją z boku zapewniając w najlepszy sposób przepływ powietrza. Pojemniki te posiadają dolny ruszt umożliwiający zgromadzenie „odcieku organicznego” w dolnej części pojemnika (bez efektu gnicia odpadu w dolnej części gromadzenia odpadu). Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić.

 

admin
11 stycznia 2018

Przeczytaj, jak łatwo i funkcjonalnie przygotować własny system segregacji odpadów w swoim domu.

Segregacja odpadów w domu nie będzie trudnością, jeśli ułatwimy sobie życie i wydzielimy we wnętrzu miejsce i pojemniki na odpady. W większości domów odpady przechowujemy w koszach w kuchni. Pomyślmy o umieszczeniu na przykład w szafce w kuchni pojemników, które ułatwią późniejszą segregację. Warto ustawić oddzielne pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane, a także kolejny na odpady stałe – czyli na przykład papier, metale tworzywa sztuczne, szkło. Późniejsza segregacja odpadów do większych worków lub pojemników będzie już tylko formalnością.

Jeśli dobrze zorganizujemy segregację odpadów, nie będzie to dla nas uciążliwy obowiązek, a już po krótkim czasie odczujemy pozytywne skutki tej czynności.

Czytaj dalej

Nowe zasady segregacji odpadów od 01.01.2018 r.

admin
4 grudnia 2017

admin
23 listopada 2017

SEGREGACJA – Zrób to Dobrze od 01.01.2018 r.

 

Opłaty za foliówki. Prezydent podpisał ustawę

admin
7 listopada 2017

 

Od 1 stycznia 2018 r. jednorazowe torby w sklepach nie będą mogły być już bezpłatne – stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawa foliówkowa. Resort środowiska w projekcie rozporządzenia do ustawy zaproponował opłatę recyklingową na poziomie 20 gr.

  1. Od nowego roku w sklepach nie będzie można wydawać jednorazowych plastikowych toreb za darmo.
  2. Za lekkie torby na zakupy z tworzywa zapłacimy maksymalnie 1 zł.
  3. Klienci sklepów nie będą musieli płacić za tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów – pod warunkiem, że    będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzyw, owoców, mięsa itp.).

Ministerstwo Środowiska w opublikowanym 10 października projekcie rozporządzenia zaproponowało, by ta opłata wynosiła 20 gr. W ustawie jednak maksymalna stawka została określona na 1 zł. Przedstawiciele resortu tłumaczyli podczas prac nad ustawą w parlamencie, że pozostawienie tego maksymalnego pułapu ma dać bufor, by móc elastycznie reagować w przypadku kiedy opłata np. na poziomie 20 groszy nie wpłynie na ograniczenie stosowania jednorazówek, co jest głównym celem ustawy.

Resort środowiska przekonuje, że ograniczenie stosowania jednorazowych foliówek jest istotne ze względów środowiskowych. „Żywot” takich toreb jest krótki, a trafiając do środowiska zanieczyszczają zbiorniki wodne, czy morza. Dostają się też do układu pokarmowego zwierząt. Takich odpadów trudno jest też się pozbyć, czy poddać recyklingowi.

Nowe prawo ma również uszczelnić system gospodarowania odpadami w Polsce. Wiceminister Sławomir Mazurek wskazywał, że część firm w swojej sprawozdawczości raportowała m.in. o bardzo wysokim – sięgającym nawet 80 proc. – wykorzystywaniu przez swoich klientów opakowań z drewna, gdy w rzeczywistości było to poniżej procenta.

Szacuje się, że Polacy średnio zużywają 250-300 toreb foliowych rocznie, a przeciętny Europejczyk – 200. Według danych Komisji Europejskiej, w 2010 r. średnia na jednego Polaka, Portugalczyka czy Słowaka wynosiła 490 foliówek, na Niemca 70, a na Fina czy Duńczyka – tylko cztery torby

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

admin
17 października 2017

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

  • przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzący punkt serwisowy,
  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,
  • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania

 

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Nowego Sącza zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:

  • ul. Jana Pawła II 37 ,
  • ul. Tarnowska 120,

PSZOKi w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,

b) w soboty od 9:00 do 13:00.