Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

admin
17 października 2017

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

  • przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzący punkt serwisowy,
  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,
  • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania

 

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Nowego Sącza zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:

  • ul. Jana Pawła II 37 ,
  • ul. Tarnowska 120,

PSZOKi w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,

b) w soboty od 9:00 do 13:00.

Przeterminowane leki

admin
17 października 2017

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy, że koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Wykaz aptek do których można przekazywać przeterminowane leki:

  1. Nasza Apteka ul. Lwowska 27
  2. Nasza Apteka ul. Długosza 22
  3. Nasza Apteka ul. Żółkiewskiego 10
  4. Nasza Apteka ul. Tarnowska 169

admin
27 września 2017

PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH – jak zacząć?

admin
13 września 2017

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

 

Czytaj dalej PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH – jak zacząć?

Stop dzikim wysypiskom śmieci!

admin
8 sierpnia 2017

Pomimo obowiązujących aktów prawnych w tym ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 1996, nr 132 poz.621 i 622) czy ustawy o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628), które nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość,  Czytaj dalej Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

admin
2 sierpnia 2017

Codziennie, w niemal każdym miejscu na świecie produkuje się niewyobrażalną ilość odpadów. Niestety nie wszystkie z nich trafiają na wysypisko – są składowane w lasach, wrzucane do rzek czy innych zbiorników wodnych.

Czytaj dalej Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

BIO odpady już od 01.01.2018r.

admin
12 lipca 2017

Miasto Nowy Sącz przygotowywuje się do wyszczególnia czwartej frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, będzie to frakcja BIO odpadów, która zacznie obowiązywać w Nowym Sączu od 01.01.2018r. Poniżej rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29.12.2016r. regulujące powyższą zmianę.

Czytaj dalej BIO odpady już od 01.01.2018r.

Sądecki Jarmark EKOloaklny

admin
14 czerwca 2017

Zakończyła się kolejna edycja Sądeckiego Jarmarku EKOlokalnego w którym uczestniczył Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Czytaj dalej Sądecki Jarmark EKOloaklny

Informacje o zasadach zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

admin
15 maja 2017

Uprzejmie przypomina się, że na zgłoszenie właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, dostarczane są  nieodpłatnie pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Czytaj dalej Informacje o zasadach zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Segregacja odpadów – Przypominamy

admin
3 kwietnia 2017

Przypomnienie prawidłowego  sposobu segregacji odpadów komunalnych.

Czytaj dalej Segregacja odpadów – Przypominamy