admin
23 listopada 2017

SEGREGACJA – Zrób to Dobrze od 01.01.2018 r.

 

Opłaty za foliówki. Prezydent podpisał ustawę

admin
7 listopada 2017

 

Od 1 stycznia 2018 r. jednorazowe torby w sklepach nie będą mogły być już bezpłatne – stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawa foliówkowa. Resort środowiska w projekcie rozporządzenia do ustawy zaproponował opłatę recyklingową na poziomie 20 gr.

 1. Od nowego roku w sklepach nie będzie można wydawać jednorazowych plastikowych toreb za darmo.
 2. Za lekkie torby na zakupy z tworzywa zapłacimy maksymalnie 1 zł.
 3. Klienci sklepów nie będą musieli płacić za tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów – pod warunkiem, że    będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzyw, owoców, mięsa itp.).

Ministerstwo Środowiska w opublikowanym 10 października projekcie rozporządzenia zaproponowało, by ta opłata wynosiła 20 gr. W ustawie jednak maksymalna stawka została określona na 1 zł. Przedstawiciele resortu tłumaczyli podczas prac nad ustawą w parlamencie, że pozostawienie tego maksymalnego pułapu ma dać bufor, by móc elastycznie reagować w przypadku kiedy opłata np. na poziomie 20 groszy nie wpłynie na ograniczenie stosowania jednorazówek, co jest głównym celem ustawy.

Resort środowiska przekonuje, że ograniczenie stosowania jednorazowych foliówek jest istotne ze względów środowiskowych. „Żywot” takich toreb jest krótki, a trafiając do środowiska zanieczyszczają zbiorniki wodne, czy morza. Dostają się też do układu pokarmowego zwierząt. Takich odpadów trudno jest też się pozbyć, czy poddać recyklingowi.

Nowe prawo ma również uszczelnić system gospodarowania odpadami w Polsce. Wiceminister Sławomir Mazurek wskazywał, że część firm w swojej sprawozdawczości raportowała m.in. o bardzo wysokim – sięgającym nawet 80 proc. – wykorzystywaniu przez swoich klientów opakowań z drewna, gdy w rzeczywistości było to poniżej procenta.

Szacuje się, że Polacy średnio zużywają 250-300 toreb foliowych rocznie, a przeciętny Europejczyk – 200. Według danych Komisji Europejskiej, w 2010 r. średnia na jednego Polaka, Portugalczyka czy Słowaka wynosiła 490 foliówek, na Niemca 70, a na Fina czy Duńczyka – tylko cztery torby

admin
18 października 2017

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

admin
17 października 2017

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

 • przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzący punkt serwisowy,
 • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,
 • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania

 

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Nowego Sącza zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:

 • ul. Jana Pawła II 37 ,
 • ul. Tarnowska 120,

PSZOKi w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,

b) w soboty od 9:00 do 13:00.

Przeterminowane leki

admin
17 października 2017

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy, że koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Wykaz aptek do których można przekazywać przeterminowane leki:

 1. Nasza Apteka ul. Lwowska 27
 2. Nasza Apteka ul. Długosza 22
 3. Nasza Apteka ul. Żółkiewskiego 10
 4. Nasza Apteka ul. Tarnowska 169

admin
27 września 2017

PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH – jak zacząć?

admin
13 września 2017

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

 

Czytaj dalej PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH – jak zacząć?

Stop dzikim wysypiskom śmieci!

admin
8 sierpnia 2017

Pomimo obowiązujących aktów prawnych w tym ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 1996, nr 132 poz.621 i 622) czy ustawy o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628), które nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość,  Czytaj dalej Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

admin
2 sierpnia 2017

Codziennie, w niemal każdym miejscu na świecie produkuje się niewyobrażalną ilość odpadów. Niestety nie wszystkie z nich trafiają na wysypisko – są składowane w lasach, wrzucane do rzek czy innych zbiorników wodnych.

Czytaj dalej Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?