Punkt Zbiórki drobnych Elektroodpadów – NOWOŚĆ

admin
12 listopada 2020

Szanowni Państwo,

Na terenie miasta Nowego Sącza powstały dwa Punkty Zbiórki drobnych Elektroodpadów.

 • Na ulicy Nadbrzeżnej (przystanek autobusowy obok MOSiR)

 

 

 

 • Na ulicy Konopnickiej (przystanek autobusowy-wjazd od ulicy Rejtana)

 

 

Urządzenie zawiera  7 osobnych tub, każda po 33 litry do zbierania 7 różnych małych, domowych odpadów takich jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, tonery, drobna elektronika  w oddzielnych, oznaczonych za pomocą grafiki i tekstu komorach. Otwory wrzutowe wielkością i kształtem są dopasowane do odpowiednich odpadów.

Jeśli zauważysz, że urządzenie jest przepełnione zgłoś ten fakt pod numerem telefonów:

18 415 65 70

18 415 65 75

18 415 65 77

lub na adres mailowy: odpadykomunalne@nowysacz.pl.

Zapraszamy do korzystania!

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – STAWKI

admin
23 września 2020

1.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 6,33zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 12,65zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 263,64 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 369,09zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 527,27 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 790,91 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 843,64 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł.

 

3. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 780,00 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 1050,00 zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 1560,00 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 2340,00 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 2520,00 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za worek, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 108,00 zł

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/342/2020RADY MIASTA NOWEGO SĄCZAz dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NRXXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym

 

 

admin
23 września 2020

Szanowni Państwo!

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 października do 09 listopada, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

NOWE STAWKI

admin
22 września 2020

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta  Nowego Sącza ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od dnia 1 września2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 


Wysokość obowiązujących stawek od 1 września 2020:

19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wytwarzającej odpady komunalne

Ulgi:

 • KOMPOSTOWNIK

2zł miesięcznie od jednego mieszkańca, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Właściciele nieruchomości którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobraniahttp://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf

Ważne – osoby które zadeklarują posiadanie kompostownika nie otrzymują worków na bioodpady w kolorze brązowym oraz nie kierują do strumienia odpadów komunalnych,  bioodpadów  stanowiących odpady komunalne, a obowiązkowo kompostują je w przydomowym kompostowniku (tj. skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, odpady pochodzące z warzyw i owoców).

 • RODZINA WIELODZIETNA

2zł dla członków rodzin wielodzietnych –  czyli takich, które wychowują bądź wychowywały co najmniej troje dzieci

Właściciele nieruchomości którzy są rodziną wielodzietną i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobraniahttp://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf


PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie BIOODPADÓW – jak zacząć?

admin
21 września 2020

Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Najprostszym nawozem naturalnym są kuchenne odpadki. Skórki z jabłek pobudzą rośliny kwitnące do tworzenia pąków kwiatowych, obierki ziemniaków i skórki banana wzbogacą ziemię, w której rosną pomidory, papryka,ogórki, cukinia. Na warzywnych i owocowych grządkach możesz rozsypać skorupki jajek (wcześniej starannie je umyj, wysusz i rozdrobnij). Łupiny z cebuli i czosnku odżywią i wzmocnią odporność delikatnych roślin.

Kuchenne odpadki sprawdzą się jako nawóz /123RF/PICSEL

 

Czytaj dalej PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie BIOODPADÓW – jak zacząć?

Segregacja – TO OBOWIĄZEK, NIE WYBÓR

admin
7 września 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż ustawodawca narzuca, na wszystkich mieszkańców, obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny .Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

 • papier,
 • metale, tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • bioodpady.

Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji gromadzimy w pojemnikach/workach, przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 1. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Wydział Podatkowy, ul. Szwedzka 2, II p. p206, lub Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9.  deklaracja do pobrania http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf
 2. pobrać worki, kody kreskowe i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,
 3. zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów,

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zebrania odpadów w sposób nieprawidłowy, ustawodawca wprowadza opłatę  podwyższoną. Na terenie miasta Nowego Sącza opłata podwyższona wynosi 38 zł od mieszkańca.

Przeterminowane leki

admin
26 sierpnia 2020

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy, że koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Wykaz aptek do których można przekazywać przeterminowane leki:

 1. Nasza Apteka ul. Lwowska 27
 2. Nasza Apteka ul. Długosza 22
 3. Nasza Apteka ul. Żółkiewskiego 10
 4. Apteka Ew-Ko ul. Tarnowska 169

Ponadto w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny, w tym również przeterminowane leki co wynika z zapisu § 3 ust. 2  regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza .

Na terenie Miasta, funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), poniżej podajemy adresy i godziny otwarcia:

 1. Adresy:
 • ul. Tarnowska 120,
 • ul. Jana Pawła II 37.
 1. PSZOK czynne są:
 • w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00,
 • w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

admin
13 sierpnia 2020

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy nowe uchwały z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020r.

 

1. Wzór nowej deklaracji.

Wzór deklaracji-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5161

 

2. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Górne stawki-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5160

Wyszukiwarka Odpadów

admin
26 maja 2020

Przypominamy, iż cały czas dostępna jest wyszukiwarka odpadów. W przypadku wątpliwości w zakwalifikowaniu danego odpadu, można skorzystać z wyszukiwarki.

http://www.odpady.nowysacz.pl/wyszukiwarka/
http://www.odpady.nowysacz.pl/wyszukiwarka/

admin
4 marca 2020

Szanowni Państwo!

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 16 marca do 24 kwietnia, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.